Język plendecs

Strefa klienta

Zaloguj się do swojej kotłowni


Zdalnie monitoruj pracę swojej kotłowni!
Nasze kotłownie posiadają wyposażenie do zdalnego monitorowania ich pracy. Wszystkie istotne parametry eksploatacyjne samej kotłowni jak również zbiornika oleju są widoczne przez internet. Ułatwia to eksploatacje ale również umożliwia zdalną diagnostykę kotłowni kontenerowej.

Jak to działa?
Klient otrzymuje indywidualny login i hasło dające dostęp do aplikacji CALDERA. Są w niej widoczne aktualne nastawy, odczyty bieżących stanów jak również dane historyczne. Dodatkowa możliwość automatycznego powiadamiania na e-mail czy SMS zapewnia nieznany wcześniej komfort użytkowania kotłowni kontenerowej.

A czy mogę użyć własny system SCADA?

Oczywiście. Nasze kotłownie udostępniają odczyt parametrów pracy poprzez wiele protokołów komunikacyjnych. Realizujemy podłączenia do istniejących systemów kontroli procesów produkcji, w których nasze kotłownie funkcjonują jako ich integralny, nadzorowany, element.

A czy system zdalnego monitoringu jest bezpieczny?

Dostęp do konsoli jest zabezpieczony przy pomocy indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, a przesyłane dane są szyfrowane z wykorzystaniem TLS, aby nikt nie mógł ich podsłuchać ani zmodyfikować. Dodatkowo zastosowane technologie udostępniają na zewnątrz wyłącznie dane w trybie "tylko do odczytu”. Dzięki temu nie istnieje możliwość zakłócenia pracy kotłowni.

panel do monitoringu kotłowni


© Copyright 2020 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl